Implementare si suport GDPR

GDPR = Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

GDPR se va aplica direct în Romania incepand cu 25 mai 2018 GDPR a fost adoptat la data de 27 aprilie 2016, a intrat în vigoare pe 24 mai 2016 și se va aplica direct începând cu 25 mai 2018.

Incepind cu data de 25.05.2018 , a intrat in vigoare la nivel european noul regulament in ceea ce priveste protectia datelor persoanelor fizice.

Astfel, firmele, trebuie sa implementeze si sa respecte noua legislatie in vigoare elaborind un proiect de procedura pe care sa il implementeze si sa il respecte , in acest sens au posibilitatea de a efectua singuri implementarea in functie de conditiile impuse de lege , angaja sau desemna in interiorul firmei un DPO-Responsabil cu Protectia Datelor sau de a externaliza serviciul.

Nerespectarea normelor , atrage amenzi in valoare maxima de 20.000 EURO sau 4% din cifra de afaceri.
Date cu caracter personal = orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Datele cu caracter special sunt :
✓ datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică
✓ opiniilor politice
✓ confesiunilor religioase
✓ convingerilor filozofice
✓ apartenențelor la sindicate
✓ datelor genetice
✓ datelor biometrice
✓ datelor privind sănătatea
✓ datelor privind viața sexuală sau orientarea sexuală
✓ crearea de profiluri
✓ minori.

Pentru a veni in sprijinul dumneavostra , Business Way a creat trei pachete :

  • Basic – implementare politica de GDPR – include procedura,clasificarea si gestionarea datelor impreuna cu formularistica aferenta si personalizata;
  • Regular- ofera in plus monitorizare periodica si support ;
  • Premium – include in plus auditare anuala a datelor si procedurilor.

Preturile incep de la 1000 lei , oferta personalizata o puteti afla accesind următorul link.

 

Va recomandam sa vizitati si portofoliul nostru  .

Implementare placuta,

Echipa Business Way